Roses...close up

Oil on Ampersand gessoed panel


©2014 Eva-Maria Ruhl

©2014 Eva-Maria Ruhl